prijava za partnerje

info@gajmizarstvo.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

+386 1 7867 013

STOPITE V STIK

Nadgradnja elektronskega poslovanja podjetja Gaj mizarstvo d.o.o.

Podjetje Gaj mizarstvo d.o.o. je bilo izbrano na Javnem razpisu za: Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«.

Finančna podpora: Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 29.995,00 €.

Namen projekta je vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja

V podjetju Gaj mizarstvo d.o.o. smo v okviru projekta izvedli pet različnih ukrepov, s katerimi smo okrepili naše delovanje in promocijo na tujih trgih ter olajšali komunikacijo z našimi kupci in partnerji.

 

Izvedeni ukrepi so:

 • elektronska izmenjava med partnerji
 • digitalizacija nastopov na sejmih
 • spletne strani za tuje trge
 • produktno prodajni video
 • krepitev kompetenc in usposabljanje

 

Cilj projekta je izboljšanje možnosti vstopa v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečanje mednarodne konkurenčnosti našega poslovanja, izboljšanje in pospeševanje interakcije s poslovnimi partnerji v tujini, učinkovitejše pošiljanje in zbiranje informacij ter izboljšane odnosov v celotni dobavni verigi.

Pričakovani rezultati so povečevanje mednarodne konkurenčnosti.

Operacija se bo izvajala do avgusta 2022.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani https://www.eu-skladi.si

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Krepitev digitalnih kompetenc podjetja Gaj mizarstvo d.o.o.

Podjetje Gaj mizarstvo d.o.o. je bilo izbrano na Javnem razpisu za: Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Namen Projekta Je Krepitev Kompetenc Na Področju Digitalnega Poslovanja In Industrije 4.0

V okviru usposabljanja je izvajalec naročnika izobrazil na naslednjih področjih:

 • industrije 4.0 in sicer tematike, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji
 • učinkoviti procesi ustvarjanja vrednosti
 • novi modeli in orodja za izvoz (prodaja, marketing, nastop na novih trgih),
 • vzpostavljanje digitalnih delovnih mest,
 • predstavitev prednosti odprtih podatkov in storitev,
 • brezpapirno poslovanje,
 • prilagajanje novi regulativi
 • varnost in riziki digitalizacije
 • internet stvari
 • spletni marketing in družabni mediji

 

Cilj projekta je izboljšanje možnosti vstopa v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečanje mednarodne konkurenčnosti našega poslovanja, izboljšanje in pospeševanje interakcije s poslovnimi partnerji v tujini, učinkovitejše pošiljanje in zbiranje informacij ter izboljšane odnosov v celotni dobavni verigi.

 

Pričakovani rezultati so povečevanje mednarodne konkurenčnosti.

 

Operacija se bo izvajala do konca avgusta 2022.

 

Finančna podpora: Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 29.995,00 €.

 

Cilji in rezultati operacije : Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi in odziv s tržišča in odziv obstoječih strank je ocenjen pozitivno.

 

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani https://www.eu-skladi.si

 

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednosten naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«;specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.”